Japanese Piano (Columna Música)

1 Sakura – Sakura (A Fantasy for Piano) 4:04
2 Kagome Variation 5:16
3 Haru no Umi 6:32
4 Karatachi-no-Hana 3:24
5 Furusato 3:26
6 Hana 2:55
7 Fantasia on a Theme of «Oboro Tsukiyo» 5:27
8 Merry Christmas Mr. Lawrence 6:16
9 Tori no Hito (Nausicaä) 5:24
10 Minami-Piano Piece of Sena (Long Vacation) 4:24
11 Hana wa saku 6:15
12 Rain Tree Sketch II: In Memoriam Olivier Messiaen 4:52
13 Prelude N.1 Japan (Phantasiae Peregrinabundae Vol. 1) 4:02
14 Genpei momo 4:37
15 Esperanza 3:08

Back to top